Jaktvarvet

Jaktvarvet är ett bostadsprojekt under utveckling i ett av Saltsjöbadens vackraste lägen.

På tomten till vad som i dag är ett båtvarv har Genova tillsammans med Utopia Arkitekter utvecklat ett förslag för en ”stadsdel i miniatyr” med sammanlagt tolv trähus i varierande form och höjd. Både stadsplanen och byggnadernas stil för tankarna till äldre skärgårdsbebyggelse med mindre, tätt placerade hus som ger ett brokigt och charmigt myller av takprofiler och varierade färgnyanser.

Husen får ett tydligt modernt uttryck när det gäller bekvämlighet, materialval och stil, bland annat genom ljusa, luftiga planlösningar, generösa fönster, takfönster och takterrasser. Planen skapar ett antal trivsamma platser mellan husen, i varierande grad öppna eller mer intima. Genom området slingrar sig en väg ner till vattnet där man hittar strandpromenad, båtbryggor och lokaler för restaurangverksamhet. 

Inom kort kommer ni att kunna läsa mer om Jaktvarvet på vår hemsida.

 

Intresseanmälan

Lämna dina kontaktuppgifter för att ta del av visningstider och få information.

Jag/vi är intresserad av
1
2
3
4
5
Primärt intresserad av:

Kontakta oss