För kommuner

Helhetslösningar för omsorg

I nära samarbete med kommuner och landsting tar Genova fram helhetslösningar för vård- och omsorgsboenden. Det innebär samordning och projektledning av hela processen från koncept till färdigt boende inklusive projektering, bygg och förvaltning. Vare sig det gäller äldreboende, trygghetsboende, seniorboende eller gruppboende har Genova kunskap om vilka speciella krav som gäller och kan leverera effektiva lösningar och högsta kvalitet.

God kvalitet och funktion

Vi arbetar för att skapa skräddarsydda fastigheter där kommuner, landsting eller privata operatörer kan driva olika former av verksamheter inom vård och omsorgssektorn. Målet är att bygga omsorgsboenden som är integrerade i de befintliga eller nybyggda fastigheterna, med den uttalade ambitionen att undvika en ”institutionsstämpel”. Genova ser det som naturligt att skapa omsorgsboenden med samma utgångspunkt i behov, god kvalitet och lägets förutsättningar som för andra former av bostäder. Det handlar med andra ord även om att anpassa arkitektonisk form och utförande efter den omgivande miljön och skapa välbyggda och väl fungerande boenden. Visionen är att bygga ekonomiskt och med långsiktig förädling och förvaltning av fastigheterna skapa trygghet och ekonomisk bärighet både för kommuner och fastighetsförvaltare. Genova utvecklar och förvaltar i mindre omfattning även förskolor.